Samostatné výrobní fáze
kód název výrobku cena Kč
120201 Studijní model s otiskem 150,-
120202 Model z digitálních procesů dle cen výrobce
120203 Analýza modelů v artikulátoru 100,-
010111 Skusové šablony kód pro I kódy 300,-
120210 Rekonstrukce mezičelistních vztahů šablonami - 1 čelist 150,-
120205 Horní individuální otiskovací lžíce pro celkovou náhradu 250,-
120206 Dolní individuální otiskovací lžíce pro celkovou náhradu 250,-
120207 Individuální otiskovací lžíce pro ozubenou čelist 400,-
120208 Individuální otiskovací lžíce na implantáty 400,-
120214 Sponová modelace - pilířová konstrukce 130,-
120215 Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku 130,-
120216 Příplatek za dělenou inlej 200,-
120217 Mock-upp 200,-
120218 Wax-upp 1 zub 100,-
120219 Gingivální maska 150,-
120221 Výztuž do snímatelné náhrady individuálně zhotovená 500,-
120222 Výztuž do snímatelné náhrady prefabrikovaná 300,-
120223 Výztužný drát 300,-
120227 Doplatek za jiné zuby než původně kalkulované - 1 čelist Cross Linked 200,-
120228 Transparentní patro 300,-
  Čištění Au jeden člen  50,-
Rekonstrukce korunky 
kód název výrobku cena Kč
020111 Inlej kořenová - jeden kanálek, přímá, litá 300,-
020112 Inlej kořenová - jeden kanálek, nepřímá, litá 650,-
020113  Inlej kořenová - dva kanálky, přímá, litá 300,-
020114 Inlej kořenová - dva kanálky, nepřímá, litá 680,-
020115 Inlej kořenová - tři a více kanálků, přímá, litá 300,-
020116 Inlej kořenová - tři a více kanálků, nepřímá, litá 720,-
020117S Inlej kořenová - jiná než litá - skenovaná (příplatek) 250,- 
020117Z Inlej kořenová - jiná než litá - zirkonová  1200,- 
120301 Inlej jednoplošková přímá, litá 350,-
120302 Inlej jednoplošková nepřímá, litá 650,-
120303 Inlej jednoplošková nepřímá, zirkonová 1 700,-
120304 Inlej jednoplošková nepřímá, kompozitní plast 1 400,-
120305 Inlej dvouplošková přímá, litá 350,-
120306 Inlej dvouplošková nepřímá, litá 700,-
120307 Inlej dvouplošková nepřímá, keramická, zirkonová 1 700,-
120308 Inlej dvouplošková nepřímá, kompozitní plast 1 500,-
120309 Inlej tří a více plošková, přímá, litá 350,-
120310 Inlej tří a více plošková, nepřímá, litá 900,-
120311 Inlej tří a více plošková, nepřímá, keramická, zirkonová 1 700,-
120312 Inlej tří a více plošková, nepřímá, kompozitní plast 1 600,-
120313 Kořenová čepička, jeden kanálek 750,-
120314 Kořenová čepička, dva kanálky 750,-
120315 Kořenová čepička, tři a více kanálků 750,-
120316 Onlej z kompozitního plastu 1 500,-
120317 Onlej keramická zirkonová 1 700,-
120318 Onlej celokovová 1200,-
120319 Overlej z kompozitního plastu 1 500,-
120320 Overlej keramická disilikát 3200,-
120321 Estetická fazeta z kompozitního plastu 1 500,-
120322Z Estetická fazeta keramická - zirkonová 2 300,-
120322D Estetická fazeta keramická - disilikát 3 200,-
121101 Oprava náhrady  - nová fazeta, kompozit 1000,-
Korunky (samostatné i pilířové)
kód název výrobku cena Kč
030111 Korunka plášťová celokovová samostatná 1 100,-
030211 Korunka plášťová celokovová pilířová 1 200,-
030311 Korunka  plášťová z kompozitního plastu  1 400,-
030411 Korunka  fazetovaná kompozitním plastem 1 900,-
030511 Korunka zirkonová keramika  anatomická 1 800,-
030512 Korunka zirkonová  - vrstvená keramikou 2 400,-
030513 Korunka  presovaná disilikát - celoanatomická 3 200,-
030611 Korunka metalokeramická 2 000,-
030611E Korunka  metalokeramická - ekonomická 1 900,-
030711 Provizorní korunka 550,-
030711P Provizorní korunka probarvená 700,-
120601 Inlej jako pilíř můstku - kov 600,-
120602 Inlej jako pilíř můstku - zirkon 800,-
Mezičleny a spojení pilířových konstrukcí
kód název výrobku cena Kč
040111 Člen můstku celokovový 1 200,-
040211 Člen můstku  fazetovaný kompozitním plastem 1 900,-
040311 Člen můstku zirkonový  - anatomický 1 800,-
040312 Člen můstku zirkonový vrstvený keramikou 2 200,-
040313 Člen můstku  presovaný disilikát - anatomický 3 200,-
040315 Člen můstku metalokeramický 2 000,-
040315E Člen můstku  metalokeramický - ekonomický 1 900,-
040411 Člen můstku provizorní 150,-
040411P Člen můstku provizorní  probarvený 200,-
120801 Attachment, zásuvný spoj - patrice (materiál se přičítá) 500,- 
120802 Attachment, zásuvný spoj - matrice (materiál se přičítá) 500,-
120803 Opěrný třmen individuálně zhotovený 1000,-
120804 Opěrný třmen prefabrikovaný (materiál se přičítá) 800,- 
120819 Výměna komponentu zásuvného spoje (materiál se přičítá) 150,- 
Adhezivní náhrady
kód název výrobku cena Kč
050111 Adhezivní můstek z kompozitního plastu a kovu 2 500,-
120901 Adhezivní můstek, další mezičlen - kompozitní plast 1900,-
120902 Adhezivní můstek, jeden mezičlen - metalokeramika 2 500,-
120903 Adhezivní můstek, další mezičlen - metalokeramika 2 000,-
120902Z Adhezivní můstek jeden mezičlen - zirkon 3 000,-
Náhrady na implantáty
kód název výrobku cena Kč
120401 Individuální abutment bez Ti baze 1 700,-
120403 Individuální abutment zirkonový bez Ti baze 1 700,-
120405 Šroubovaná korunka zirkonová, bez Ti baze 2 700,-
120413 Příplatek růžová estetika za jeden člen 200,-
120414 Provizorní šroubovaná korunka kompozitní (přičítá se provizorní pilíř) 1 400,- 
Částečné snímatelné náhrady
kód název výrobku cena Kč
060111 Částečná snímatelná náhrada základní horní - bez litých prvků 2 500,-
060121 Částečná snímatelná náhrada základní dolní- bez litých prvků 2 500,-
060211 Částečná snímatelná náhrada ostatní horní - do 2 kotevních prvků 3 500,-
060212 Částečná snímatelná náhrada ostatní horní - 3 a více kotevních prvků 3 700,-
060213 Částečná snímatelná náhrada ostatní horní - skeletová s litou stabilizačně spojovací  4 500,-
  deskou - 2 kotevní prvky  
060214 Částečná snímatelná náhrada ostatní horní - skeletová s litou stabilizačně spojovací  4 500,-
  deskou - 3 a více kotevních prvků  
060215 Částečná snímatelná náhrada ostatní horní - skeletová se spojovacím předozadním  5 000,-
  třmenem - 2 kotevní prvky  
060216 Částečná snímatelná náhrada ostatní horní - skeletová se spojovacím předozadním  5 000,-
  třmenem - 3 a více kotevních prvků  
060217 Částečná snímatelná náhrada ostatní horní - skeletová, nesponové kotevní prvky  4 500,-
  (přičítá se cena matrice)  
060218 Částečná snímatelná náhrada ostatní horní - z termoplastu do 4 zubů 3 400,-
060219 Částečná snímatelná náhrada ostatní horní - z termoplastu 5 a více zubů 4 000,-
060231 Částečná snímatelná náhrada ostatní dolní - do 2 kotevních prvků 3 500,-
060232 Částečná snímatelná náhrada ostatní dolní - 3 a více kotevních prvků 3 700,-
060233 Částečná snímatelná náhrada ostatní dolní - skeletová, se spojovacím podjazykovým  4 500,-
  třmenem - 2 kotevní prvky  
060234 Částečná snímatelná náhrada ostatní dolní - skeletová, se spojovacím podjazykovým  4 500,-
  třmenem - 3 a více kotevních prvků  
060235 Částečná snímatelná náhrada ostatní dolní - skeletová, se stabilizačně spojovací  4 500,-
  deskou - 2 kotevní prvky  
060236 Částečná snímatelná náhrada ostatní dolní - skeletová, se stabilizačně spojovací  4 500,-
  deskou - 3 a více kotevních prvků  
060237 Částečná snímatelná náhrada ostatní dolní - skeletová, nesponové kotevní prvky  4 500,-
  (přičítá se cena matrice)  
060238 Částečná snímatelná náhrada ostatní dolní - z termoplastu do 4 zubů 3 400,-
060239 Částečná snímatelná náhrada ostatní dolní - z termoplastu 5 a více zubů 4 000,-
121001 Částečná snímatelná náhrada imediátní horní - do 4 zubů 1 800,-
121002 Částečná snímatelná náhrada imediátní horní - do 9 zubů 2 200,-
121003 Částečná snímatelná náhrada imediátní horní - 10 a více zubů 2 500,-
121004 Částečná snímatelná náhrada imediátní dolní - do 4 zubů 1 800,-
121005 Částečná snímatelná náhrada imediátní dolní - do 9 zubů 2 200,-
121006 Částečná snímatelná náhrada imediátní dolní - 10 a více zubů 2 500,-
Celkové snímatelné náhrady
kód název výrobku cena Kč
070111 Celková snímatelná náhrada základní horní 3 800,-
070121 Celková snímatelná náhrada základní dolní 3 800,-
070211 Celková snímatelná náhrada ostatní horní  4 000,-
070212 Celková snímatelná náhrada horní - hybridní 4 500,-
070213  Celková snímatelná náhrada - z termoplastu 4 500,-
070231 Celková snímatelná náhrada ostatní dolní 4 000,-
070232 Celková snímatelná náhrada dolní- hybridní 4 500,-
070233 Celková snímatelná náhrada dolní - z termoplastu 4 500,-
121011 Celková snímatelná náhrada imediátní horní - bez šablony a bez zk. modelu náhrady 3 200,-
121012 Celková snímatelná náhrada imediátní dolní - bez šablony a bez zk. modelu náhrady 3 200,-
121013 Celková snímatelná náhrada imediátní horní - se šablonou a se zk. modelu náhrady 3 500,-
121014 Celková snímatelná náhrada imediátní dolní - se šablonou a se zk. modelu náhrady 3 500,-
Opravy, úpravy a rebaze náhrad
kód název výrobku cena Kč
100111 Oprava prasklé nebo zlomené snímatelné náhrady 450,-
100113 Oprava prasklé nebo zlomené snímatelné náhrady - z termoplastu (indiv. posouzení) 1 500,-
100211 Oprava vypadlého zubu z náhrady 300,-
100212 Oprava vypadlého zubu z náhrady - z termoplastu - při použití kapsle +kapsle 1 000,- 
100311 Oprava retenčních prvků náhrady - do dvou prvků (každý další se přičítá) 550,-
100312 Oprava retenčních prvků náhrady z termoplastu - do dvou prvků (každý další se  1 000,- 
  přičítá, přičítá se cena kapsle)  
100411 Úprava rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků - do dvou zubů a dvou  1 260,-
  retenčních prvků (každý další se přičítá)  
100412 Úprava rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků - z termoplastu - do dvou  1 260,-
  zubů a dvou retenčních prvků (každý další se přičítá, přičítá se cena kapsle)  
100511 Rebaze částečné náhrady - rigidním materiálem, laboratorně zhotovená 1 500,-
100512 Rebaze částečné náhrady - z termoplastu, lab. zhotovená (přičítá se cena kapsle) 1 500,-
100521 Rebaze celkové náhrady - rigidním materiálem, laboratorně zhotovená 1 700,-
100522 Rebaze celkové náhrady - z termoplastu, lab. zhotovená (přičítá se cena kapsle) 1 700,-
100524 Opracování a přeleštění přímé rebaze celkové náhrady 300,-
121121 Retenční prvek - každý další nad dva pro opravu retenčních prvků náhrady 100,-
121122 Zub - každý další nad dva pro úpravu - rozšíření baze náhrady 100,-
121123 Retenční prvek - každý další nad dva pro úpravu - rozšíření baze náhrady 150,-
121124 Zub - každý další nad dva pro úpravu - rozšíření baze náhrady z termoplastu 200,-
121125 Retenční prvek - každý další nad 2 pro úpravu - rozšíření baze náhrady z termoplastu 200,-
Folie erkodent
kód název výrobku cena Kč
121201 Chránič pro sportovce (+cena folie podle objednávky) 1 000,-
121202 Nosič pro bělení zubů - jedna čelist 600,- 
121204 Ochranná dlaha (při bruxismu, ochraně protetické práce apod.) 1 100,-